Izbornik

Povlačenje i raskid ugovora o osiguranju

Povlačenje i raskid ugovora o osiguranju

Nakon kupnje osiguranja, uvijek možete podnijeti zahtjev za otkaz. Evo nekoliko pravila koja trebate imati na umu ako želite raskinuti ugovor: 

  1. Ukoliko je ugovor sklopljen na razdoblje duže od 6 mjeseci, Ugovaratelj osiguranja ima pravo odustati od ugovora u roku od 30 dana od dana njegovog sklapanja, a ako je Ugovaratelj osiguranja je poduzetnik, u roku od 7 dana od njegovog sklapanja.
  2. Bez obzira na razdoblje za koje je ugovor sklopljen, Ugovaratelj osiguranja ima pravo povući se iz njega u bilo koje vrijeme prije početka zaštite.
  3. Ugovaratelj osiguranja ima pravo raskinuti ugovor s otkaznim rokom od mjesec dana, s učinkom na kraju kalendarskog mjeseca.
  4. Povlačenje i raskid ugovora ne oslobađa Ugovaratelja osiguranja od obveze plaćanja premije osiguranja za razdoblje u kojem je Osiguratelj dodijelio zaštitu.
  5. Ukoliko Ugovaratelj osiguranja želi otkazati ili raskinuti ugovor i podnijeti zahtjev za povrat premije, dužan je Osiguratelju dostaviti originalnu potvrdu zajedno s pismom o povlačenju ili raskidu ugovora, a u slučaju povlačenja ili raskida ugovora čije je razdoblje osiguranja započelo, Ugovaratelj osiguranja je također dužan dostaviti izjavu o tome je li tijekom razdoblja odgovornosti Osiguratelja nastupio je incident, koji je pokriven ugovornom zaštitom.
  6. Datum povlačenja iz ugovora je datum kada je Osiguratelj primio pismo o povlačenju.
  7. U slučaju prestanka ugovora o osiguranju za vrijeme neiskorištene zaštite, Ugovaratelj osiguranja ima pravo na povrat premije osiguranja.
  8. U slučaju odustajanja od ugovora, iznos povratne premije osiguranja računa se od dana kada Osiguratelj primi pismo o povlačenju.
  9. Povlačenje ili raskid ugovora treba biti u pisanom obliku, pod patnjom ništavosti.

 

 

Uputi i predlozi, koji se nalaze u ovom članku i povezanim člancima, su samo informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo koja potraživanja prema eSky.hr.

Sadrži li ovaj članak informacije koje ste tražili? Da | Ne
Po mom mišljenu, ovaj članak:
Zahvaljujem na Vašem mišljenju!