Politika privatnosti

 1. Politika za kolačiće​
  1. eSky.pl S.A., sa sjedištem u Katovicama, Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odjeljenje, pod brojem KRS 0000383663, broj NIP [porezni identifikacijski broj]: 948-19-87-199, osnovni kapital u iznosu od 1 060 877,50 PLN, u daljem tekstu: Operater, osigurava korisnicima web-stranica pravo na izbor u pogledu davanja informacija koje se odnose na njih. Operater obavještava da na web-stranicama koristi tehnologiju kolačića i geolokacije.
  2. Datoteke kolačića su male tekstualne informacije koje šalje web-server, a čuvaju se na strani korisnika. Podrazumijevani parametri kolačića omogućavaju čitanje informacija koje su u njima sadržane samo serveru koji ih je izradio.
  3. Kolačići se koriste za prikupljanje informacija koje su vezane za korištenje usluge od strane korisnika. Kolačići omogućavaju, između ostalog:​
   1. održavanje sesije korisnika (nakon prijave), zahvaljujući čemu korisnik ne mora ponovo upisivati korisničko ime i lozinku na svakoj podstranici usluge;
   2. prilagođavanje sadržaja stranica usluge željama korisnika, kao i optimizaciju korištenja web-stranica; ove datoteke naročito omogućavaju prepoznavanje uređaja korisnika i odgovarajuće prikazivanje web-stranice na način prilagođen njegovim individualnim potrebama, kao i uređaju koji on koristi;
   3. prikupljanje anonimnih zbirnih statističkih podataka koji omogućavaju bolje upoznavanje načina na koji korisnici koriste uslugu. To omogućava poboljšanje usluge, njene strukture i sadržaja u skladu s očekivanjima korisnika.
  4. Usluga koristi dvije osnovne vrste kolačića: „privremene” (session cookies) i „stalne” (persistent cookies). Privremeni kolačići su privremene datoteke koje se čuvaju na krajnjem uređaju korisnika do trenutka odjave, izlaska sa web-stranice ili isključivanja softvera (web-preglednika). Stalni kolačići se čuvaju na krajnjem uređaju korisnika u vremenu koje je određeno u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ne izbriše.
  5. eSky.pl S.A. u okviru usluge koristi i mehanizme vanjskih subjekata, partnera, oglašivača, i to naročito funkcije Facebook i Google društvenih mreža, što je direktno vezano za pohranjivanje kolačića tih korisnika na krajnjem uređaju.
  6. U slučaju kad softver koji služi za pregled web-stranica (veb-preglednik) podrazumijevano dopušta čuvanje kolačića na krajnjem uređaju, korisnici mogu u svakom trenutku izvršiti promjenu podešavanja koja se odnosi na kolačiće u postavkama korištenog preglednika (to se odnosi na svaku vrstu kolačića) ili izbrisati te datoteke sa svojih uređaja. U slučaju usluga geolokacije, korisnik daje direktnu suglasnost prihvaćanjem podešavanja preglednika.
  7. Ograničenja u primjeni kolačića mogu negativno utjecati na neke od funkcionalnosti dostupnih na web-stranicama usluge ili onemogućiti njihovu primjenu.
  8. Kolačići nikad ne sadrže korisnikove osobne podatke.
  9. Čuvanje informacija u obliku kolačića ili omogućavanje pristupa njima ne dovodi do promjene konfiguracije na krajnjem uređaju korisnika niti u softveru koji je instaliran na tom uređaju.
    
 2. Politika zaštite osobnih podataka​
  1. Iz ovog teksta („Politika zaštite osobnih podataka”, u daljem tekstu: „Politika ZOP”) između ostalog ćete saznati u koje svrhe i koliko dugo će eSky.pl S.A. (u daljem tekstu: Kontrolor podataka) obrađivati vaše osobne podatke. Saznat ćete koje kategorije subjekata smiju imati  pristup vašim osobnim podacima, kao i koja prava možete koristiti u vezi s obradom osobnih podataka. Izrađena Politika je strogo povezana s obavezom primjene novih zahtjeva koji se odnose na obradu podataka, a koji proizilaze iz propisa Europske unije o zaštiti osobnih podataka, tj. Uredbe 2016/679 koja se naziva i GDPR (u daljem tekstu: Uredba).
  2. Politika ZOP čini dio Politike privatnosti kompanije eSky.pl S.A,. koja regulira i pitanje korištenja kolačića. 
  3. Politika ZOP se odnosi na podatke koji se prikupljaju preko web-stranice, mobilne aplikacije, kao i putem kontakta sa centrom za podršku.
  4. Kontrolor vaših osobnih podataka – koji se obrađuju u dolje navedene svrhe – je eSky.pl S.A. sa sjedištem u Katovicama, adresa:

   Murckowska 14a,

   e-mail adresa: iod@esky.com

  5. Kontrolor podataka je imenovao službenika za zaštitu podataka (u daljem tekstu: Službenik). Službeniku možete se obratiti u vezi sa svim pitanjima koja su vezana za obradu vaših osobnih podataka, kao i u slučaju nejasnoća u vezi s vašim pravima. Službenik je dužan sačuvati poslovnu tajnu ili čuvati povjerljivost svojih zadataka – u skladu sa zakonom EU ili zakonom države​.

   Službenik za zaštitu podataka: Grzegorz Gawin

   e-mail adresa: iod@esky.com

  6. Službenik ima sljedeće zadatke:
   1. obavještavanje Kontrolora podataka i zaposlenih koji obrađuju osobne podatke o njihovim obavezama na osnovu ove Uredbe i drugih propisa EU ili zemalja-članica o zaštiti podataka, kao i davanje savjeta iz tog područja;
   2. praćenje poštovanja GDPR, drugih propisa EU ili zemalja-članica o zaštiti podataka i politika Kontrolora podataka ili procesora (izvršitelja obrade) u području zaštite osobnih podataka, uključujući i podjelu obaveza, aktivnosti za povećanje svijesti, obuke osoblja koje učestvuje u operacijama obrade i revizije vezane za to;
   3. davanje – na zahtjev – preporuka vezanih za procjenu posljedica po zaštitu podataka i praćenje njenog sprovođenja;
   4. suradnja s nadzornim organom;
   5. vršenje funkcije kontakt jedinice za nadzorni organ po pitanjima koja su vezana za obradu, uključujući prethodne konsultacije o kojima je reč u čl. 36 i, u opravdanim slučajevima, davanje konsultacija za sve druge stvari.
  7. Kontrolor podataka garantira da će obrađivati vaše osobne podatke isključivo u konkretne, jasne i zakonski opravdane svrhe i neće ih dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Svrha obrade podataka predstavlja razlog iz kojeg obrađujemo vaše osobne podatke. Ako Kontrolor podataka bude htio obrađivati vaše podatke u druge svrhe koje nisu navedene u nastavku, bit ćete obavješteni o toj novoj svrsi. U donjoj tabeli su prikazane svrhe obrade podataka.
   Svrha  Objašnjenje Zakonska osnova

   Rok obrade (kada će vaši podaci biti izbrisani)

   Registracija naloga u usluzi u skladu s tekstom pravilnika (u daljem tekstu: Pravilnik). U ovom slučaju radi se o obradi podataka u opsegu koji je neophodan da biste mogli napraviti nalog u usluzi www.esky.hr i koristiti ga, između ostalog, za verifikaciju ispravnosti podataka ili pregled obavljenih transakcija. Registracija naloga je automatizirana. Ako imate problema s registracijom naloga, možete se obratiti centru za podršku. Svaki korisnik ima pravo na registraciju naloga, bez prethodne verifikacije.  Čl. 6 st. 1 t. b) GDPR i čl. 22 st. 2 t. a) GDPR Tijekom perioda vršenja usluge naloga, ali ako ne dođe do registracije naloga u usluzi ili nakon brisanja naloga, podaci će se arhivirati i neće se koristiti osim za ostvarivanje, osporavanje ili utvrđivanje uzajamnih potraživanja. 
   Sklapanje ugovora o vršenju usluga u skladu s Pravilnikom.

   Neovisno o tome jeste li napravili nalog u usluzi www.esky.hr ili ste neregistrirani korisnik, možete naručiti uslugu u skladu s Pravilnikom, npr. rezervirati kartu ili hotel. Osobni podaci prikupljeni tijekom procesa naručivanja usluge bit će obrađeni (uključujući davanje avio-kompanijama ili drugim vršiteljima usluga) da bi usluga mogla se izvršiti.

   Sklapanje ugovora se također može izvršiti preko centra za podršku Kontrolora podataka.

   Sklapanje ugovora se vrši na automatiziran način.

   Svaki korisnik ima pravo na sklapanje ugovora, bez prethodne verifikacije. 
    

   Čl. 6 st. 1 t. b) GDPR i čl. 22 st. 2 t. a) GDPR

   Tijekom perioda vršenja usluge i do trenutka zastarjelosti uzajamnih potraživanja, ali ako ne dođe do sklapanja ugovora i realizacije usluge u skladu sa Pravilnikom ili nakon realizacije usluge, podaci će se arhivirati i neće se koristiti osim za ostvarivanje, osporavanje ili utvrđivanje uzajamnih potraživanja.
   Realizacija ugovora o vršenju usluga u skladu s Pravilnikom.

   Neovisno o tome jeste li napravili nalog u usluzi www.esky.hr ili ste neregistrirani korisnik, možete naručiti uslugu u skladu s Pravilnikom, npr. rezervirati kartu ili hotel. Osobni podaci prikupljeni tijekom procesa naručivanja usluge bit će obrađeni (uključujući davanje avio-kompanijama ili drugim vršiteljima usluga) da bi ugovor mogao se realizirati. 

   Tijekom naručivanja usluge možete izabrati i dodatne opcije (u skladu s Pravilnikom), a ako izaberete te opcije, vaši podaci će se obrađivati i radi realizacije te dodatne usluge.

   Sklapanje ugovora se vrši na automatiziran način, osim ako se usluga ne realizira preko centra za podršku.

   Svaki korisnik ima pravo na dobivanje usluge, bez prethodne verifikacije.
    
   Čl. 6 st. 1 t. b) GDPR i čl. 22 st. 2 t. a) GDPR Tijekom perioda vršenja usluge i do trenutka zastarjelosti uzajamnih potraživanja, ali ako ne dođe do sklapanja ugovora i realizacije usluge u skladu sa Pravilnikom ili nakon realizacije usluge, podaci će se arhivirati i neće se koristiti osim za ostvarivanje, osporavanje ili utvrđivanje uzajamnih potraživanja.
   Realizacija marketinških usluga eSky.. Ako će se marketinške usluge realizirati preko e-maila, tražit ćemo od vas dodatnu suglasnost (pogledajte u nastavku). U tom slučaju koristit će se osobni podaci prikupljeni preko naloga ili tijekom procesa transakcije i vršenja usluge i za to vrijeme. Navedena svrha se također  može realizirati preko prikazivanja personalizirane reklame na osnovi profiliranja. Profiliranje u skladu sa GDPR-om znači proizvoljni oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji je osnovan na korištenju osobnih podataka za procjenu nekih osobnih faktora fizičke osobe, a naročito za analizu ili prognozu aspekata koji se odnose na efekte rada te fizičke osobe, njezin ekonomski položaj, zdravstveno stanje, osobne preferencije, zanimacije, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili promjene lokacije. Čl. 6 st. 1 t. f) GDPR Do trenutka podnošenja žalbe, a nakon prijave samo za osporavanje potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovi povrede osobnih dobara). 
   Vršenje obaveze javnih davanja (npr. poreza) u skladu sa sklapanjem ugovora o vršenju usluga u skladu s Pravilnikom. Radi se o vršenju obaveza Kontrolora podataka prema poljskom zakonu.  Čl. 6 st. 1 t. c) GDPR Do trenutka zastarjelosti javnih davanja (između ostalog, poreza). 
   Sigurnost usluge.  

   Radi se, između ostalog, o sprečavanju neovlaštenog pristupa elektronskim mrežama za komunikaciju i zlonamjernog softvera, o prekidu DOS napada, kao i o sprečavanju oštećenja kompjuterskih sustava i sustava za elektronsku komunikaciju. 

   Čl. 6 st. 1 t. f) GDPR 

   Do trenutka podnošenja odgovarajuće žalbe (pogledajte u nastavku) ili do trenutka zastarjelosti uzajamnih potraživanja, npr. vezanih za povredu sigurnostnih principa usluge -> ovisno o tome što će se dogoditi ranije. 

   Vršenje statističke analize, uključujući i financijsku, pri čemu su namjena rezultata tih ispitivanja potrebe poboljšanja kvalitete usluga koje vrši Kontrolor podataka. 

   Analiza se vrši „ručno“. Svrha analize je identifikacija transakcija koje predstavljaju povredu ugovora (bez namjere plaćanja) kako bi se tražila prava od Kontrolora podataka.  Čl. 6 st. 1 t. f) GDPR Do trenutka podnošenja odgovarajuće žalbe ili do trenutka zastarjelosti uzajamnih potraživanja, npr. vezanih za povredu sigurnosnih principa usluge -> ovisno o tome što će se dogoditi ranije.
   Slanje biltena

   U tom slučaju ćemo vas zamoliti za davanje dodatne suglasnost i navođenje e-mail adrese. U tom slučaju koristit će se osobni podaci prikupljeni preko naloga ili tijekom procesa transakcije i vršenja usluge i u tom periodu. Navedena svrha se može realizirati i preko prikazivanja personalizirane reklame na osnovi profiliranja. Profiliranje u skladu sa GDPR-om znači proizvoljni oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se bazira na korištenju osobnih podataka za procjenu nekih osobnih faktora fizičke osobe, a naročito za analizu ili prognozu aspekata koji se odnose na efekte rada te fizičke osobe, njezin ekonomski položaj, zdravstveno stanje, osobne preferencije, zanimanja, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili promjene lokacije.

   Čl. 6 st. 1 t. a) GDPR 

   Do trenutka opoziva suglasnosti, a nakon opoziva samo za osporavanja potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovi povrede osobnih dobara). 
   Slanje obavještenja o cijenama („price alert“)

   U tom slučaju ćemo vas zamoliti za davanje dodatne suglasnost i navođenje e-mail adrese. U tom slučaju koristit će se osobni podaci prikupljeni preko naloga ili tijekom procesa transakcije i vršenja usluge i u tom periodu. Navedena svrha se može realizirati i preko prikazivanja personalizirane reklame na osnovi profiliranja. Profiliranje u skladu sa GDPR-om znači proizvoljni oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se zasniva na korištenju osobnih podataka za procjenu nekih osobnih faktora fizičke osobe, a naročito za analizu ili prognozu aspekata koji se odnose na efekte rada te fizičke osobe, njezin ekonomski položaj, zdravstveno stanje, osobne preferencije, zanimanja, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili promjene lokacije.

   Čl. 6 st. 1 t. a) GDPR 

   Do trenutka opoziva suglasnosti, a nakon opoziva samo za osporavanja potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovi povrede osobnih dobara). 
   Prikazivanje obavještenja (tzv. web push)

   U tom slučaju ćemo vas zamoliti za davanje dodatne suglasnosti. „Web push“ podrazumijeva da se na adresi preglednika pojavljuje pitanje je li korisnik daje suglasnost za primanje „web push“ obavještenja. Korisnik ima mogućnost prihvatiti ili blokirati obavještenja. Tekst obavještenja sastavlja preglednik, bez mogućnosti utjecaja na njega.

   Čl. 6 st. 1 t. a) GDPR Do trenutka opoziva suglasnosti, a nakon opoziva samo za osporavanja potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovi povrede osobnih dobara).
   Geolokacija za potrebe prikazivanja personalizirane reklame

   U tom slučaju ćemo vas zamoliti za davanje dodatne suglasnosti. 

   Čl. 6 st. 1 t. a) GDPR Do trenutka opoziva suglasnosti, a nakon opoziva samo zaosporavanja potraživanja (u roku zastarjelosti potraživanja na osnovi povrede osobnih dobara).
   Vršenje obaveza koje su vezane za realizaciju prava navedenih u GDPR-u.

   U tom slučaju podaci će se obrađivati isključivo u opsegu koji je neophodan za identifikaciju i verifikaciju identiteta osobe koja podnosi zahtjev.

   Čl. 6 st. 1 t. c) GDPR Za osporavanja potraživanja u roku zastarjelosti potraživanja na osnovi povrede osobnih dobara. 

   Ostvarivanje, utvrđivanje ili osporavanje potraživanja koja su vezana za:

   - vršenje usluge u skladu s Pravilnikom (u tom opsegu, razmatranje reklamacije);

   - vršenje obaveza koje proizilaze iz GDPR propisa (da bi se mogla dokazati usuglašenost sa propisima).

   U tom slučaju podaci će se obrađivati isključivo u opsegu koji je neophodan za ostvarivanje, utvrđivanje ili osporavanje potraživanja. 

   Čl. 6 st. 1 t. f) GDPR Tijekom roka zastarjelosti potraživanja, kako prema Kontroloru podataka tako i potraživanja koja pripadaju Kontroloru podataka. 
   Arhiviranje i obrada upita usluge Asistent eSky Obrada osobnih podataka potrebna je kako bi se izvršila provjera najčešće postavljanih pitanja te kako bi se usluga proširila za nova ažuriranja odgovora, ovisno o prijavljenoj potražnji. Čl. 6 stavka 1 slovo b te čl. 6 stavka 1 slovo f (u vezi s poboljšanjem kvalitete usluga prema informacijama koje pružaju klijenti) Tijekom cijelog perioda pružanja usluge i do trenutka zastarjelosti međusobnih potraživanja, međutim ukoliko ugovor ne bude sklopljen a usluga pružena u skladu s Op im Uvjetima ili nakon završetka pružanja usluge, podaci će biti arhivirani i neće biti upotrebljavani osim u cilju potvrde, obrane ili uspostavljanja međusobnih potraživanja.
   Izvršenje ugovora s Administratorom Ako ste zaposlenik/suradnik/član uprave tvrtke s kojom je ugovor sklopljen, vaši podaci kao što su ime, prezime, kontakt podaci, pozicija u firmi, podaci o narudžbi bit će obrađeni kako bi se izvršila narudžba, kao i za porezne svrhe i osiguranja tražbine, zadržavajući prava navedena u ovoj Politici privatnosti.
   Poslovni razgovori sa zaposlenicima mogu biti zabilježeni radi provjere ispravnosti podataka i kvalitete pruženih usluga.
   Čl. 6 st.1 tč. b) c) i f) GDPR Za vrijeme pružanja usluge i do ograničenja međusobnih potraživanja, osim ako ugovor nije zaključen i usluga nije pružena u skladu s Pravilnikom ili nakon dovršetka usluge, podaci će se arhivirati i neće se koristiti osim u svrhu ispitivanja, obrane ili utvrđivanja međusobnih zahtjeva.
  8. Ako se vaši osobni podaci budu obrađivali na osnovi suglasnosti, možete je opozvati u svakom trenutku. Suglasnost možete opozvati u sjedištu Kontrolora podataka ili preko odgovarajućeg obrasca na stranici www.esky.hr (sekcija: Kontakt). Opoziv suglasnosti ne utječe na usuglašenost sa zakonom obrade vršene do vremena opoziva suglasnosti. U slučaju opoziva suglasnosti, Kontrolor podataka će procijeniti je li obrada podataka i dalje opravdana. Dalja obrada podataka će u takvom slučaju biti moguća za osporavanje potraživanja (npr. dokazivanjem da je pravo na opoziv suglasnosti ostvareno) i samo u okviru koji je za tu svrhu neophodan.
  9. Imajte na umu da svaki put kad se osobni podaci obrađuju na osnovi čl. 6 st. 1 t. f) GDPR (pogledajte u prethodnom tekstu), tj. u slučaju tzv. opravdanog interesa Kontrolora podataka, možete u svakom trenutku uložiti protest – iz razloga koji su vezani za posebnu situaciju – protiv obrade osobnih podataka. Kad se uloži protest, Kontrolor podataka više neće moći obrađivati osobne podatke osim ako ne dokaže da postoje zakoniti i opravdani razlozi za njihovu obradu koji su nadređeni u odnosu na interese, prava i slobode osobe na koju se podaci odnose ili razlozi za utvrđivanje, ostvarivanje ili osporavanje potraživanja.

   Ono što je bitno – u slučajevima kad se osobni podaci obrađuju na osnovi čl. 6 st. 1 t. f) GDPR (pogledajte u prethodnom tekstu) radi pružanja marketinških usluga eSky – podnošenje žalbe ne treba pravdati posebnom situacijom, a kad se uloži protest, Kontrolor podataka više neće moći obrađivati osobne podatke na osnovi čl. 6 st. 1 t. f) GDPR radi pružanja marketinških usluga eSky u okviru u kojem su se ti podaci obrađivali za tu svrhu.

   Protest možete uložiti na sljedeći način: u sjedištu Kontrolora podataka ili preko odgovarajućeg obrasca na stranici  www.esky.hr (sekcija: Kontakt).
  10. Osim prava na opoziv suglasnosti i ulaganje protesta, imate pravo i na pristup podacima, uključujući dobivanje kopije podataka, pravo na prijenos podataka, pravo na ispravku i brisanje podataka, ograničenja obrade i pravo da ne podlažete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, i ima pravne posljedice ili na sličan način bitno utječe na nju.
   Navedena prava možete ostvariti na sljedeći način: u sjedištu Kontrolora podataka ili preko odgovarajućeg obrasca na stranici www.esky.hr (sekcija: Kontakt).
   Podatke možete ispraviti  i na svom nalogu.
   U svakom trenutku možete i izbrisati nalog nakon prijave na Vaš račun u skladu s Pravilnikom, podnošenjem zahtjeva u sjedištu Kontrolora podataka ili preko odgovarajućeg obrasca na stranici www.esky.hr (sekcija: Kontakt).
  11. Osobne podatke ćemo pribavljati direktno od vas (preko naloga, tijekom procesa transakcije itd.). Podaci se mogu pribaviti iz drugih izvora isključivo radi vršenja usluge. Radi se o informacijama od subjekata koji vrše uslugu koju ste naručili (avio-kompanije, hoteli itd.) Okvir prikupljanih podataka će obuhvaćati isključivo informacije koje su neophodne za potvrđivanje toga je li naručena usluga plaćena.
  12. Navođenje osobnih podataka je uvijek dobrovoljno, ali i neophodno za realizaciju gore navedenih svrha.
  13. Osobni podaci koji se obrađuju radi vršenja usluge u skladu s Pravilnikom daju se subjektima koji u korist korisnika vrše uslugu koju je korisnik izabrao (uključujući i podizvođače), npr. avio-kompanijama, hotelima, osiguravajućim kompanijama, posrednicima u plaćanju, GDS-u (Global Distribution System) itd. Neovisno o svrsi obrade podataka, pristup vašim osobnim podacima mogu imati isključivo ovlašteni zaposleni i podizvođači Kontrolora podataka s kojima je on sklopio odgovarajuće ugovore o davanju podataka (za detalje se obratite službeniku za zaštitu podataka).
 3. POLITIKA PRIVATNOSTI – PRINCIPI PO KOJIMA DRUGI PRUŽATELJI USLUGA OBRAĐUJU PODATKE

  1. Društvene mreže. Ova web stranica koristi plug-ine za društvene mreže sljedećih tvrtki:
   1. Facebook, Instagram (operater: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Sjedinjene Američke Države) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
   2. YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Sjedinjene Američke Države) - https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=hr&ref_topic=6151248
   3. Twitter (operater: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Sjedinjene Američke Države) - https://twitter.com/en/privacy
   4. LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, Sjedinjene Američke Države) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   5. Pinterest (operater: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Sjedinjene Američke Države) - https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
    
   • Ovi plug-ini obično podrazumijevano prikupljaju podatke od Korisnika i šalju ih na server odgovarajućeg pružatelja usluga. Klikanje na simbol pokrenut će plug-in, što znači da pristajete na prijenos podataka odgovarajućem pružatelju usluge. Pravna osnova za korištenje plug-ina: član 6.1. točke a) i f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
   • Navedeni plug-ini također prikupljaju osobne podatke, kao što je Korisnikova IP adresa, i šalju ih na server odgovarajućeg pružatelja usluga, gdje se podaci spremaju. Kada Korisnik posijeti neku od tih web stranica, omogućeni plug-in pravi kolačić sa jedinstvenim identifikatorom. Ovo omogućava tom pružatelju usluge kreiranje profila ponašanja korisnika. Ako Korisnik upotrebljava društvene mreže nekog od ovih pružatelja usluga i tokom posjete web stranici se prijavi (ulogira na nju), podaci i informacije o posjetama web stranici mogu se spojiti sa profilom na web stranici te društvene mreže. Više informacija o obimu, tehničkim detaljima i svrsi obrade podataka, kao i pravima i mogućnostima podešavanja zaštite može se pronaći u politikama privatnosti pružatelja usluga, kako je gore navedeno.
   • Uz navedeno, pružatelj usluga može slati poruke osobama koje su na to pristale i/ili kada je to nužno za pružanje usluga, i to korištenjem programa za slanje emailova tvrtke iPresso (Encja.com SA, Ceglana 4, 40-514 Katowice, Poljska) prema uvjetima određenim u: https://www.ipresso.com/privacy-policy.
  2. Web stranica može Korisniku omogućiti da se registrira i ulogira preko računa na Facebooku. Ako se Korisnik registrira preko Facebooka, Facebook će zatražiti dozvolu da podijeli određene podatke s Korisničkog računa na Facebooku. To mogu biti ime i email adresa Korisnika, kako bi se omogućila provjera identiteta i spola Korisnika. Također mogu biti opće informacije o lokaciji Korisnika, poveznica ka profilu na Facebooku, podaci o vremenskoj zoni, datum rođenja, fotografija profila, podaci o sviđanjima (like) i spisak Korisnikovih prijatelja.
   Ove podatke prikuplja Facebook i šalje ih prema pravilima izloženim u Facebookovim propisima o podacima. Ovi podaci koristit će se da se napravi, dijeli i personalizira Korisnički račun. Pravna osnova: član 6.1. točke a), b) i f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Korisnik može kontrolirati koji se podaci prenose sa Facebooka korištenjem postavke privatnosti na Facebooku.
   Ako se Korisnik registrira preko Facebooka, Korisnički račun bit će automatski spojen s njegovim računom na Facebooku.
  3. U slučaju prijave putem društvenih mreža koristit će se sljedeći podaci: ime, prezime, e-mail adresa, javno dostupni podaci – ti će se podaci koristiti za pristup / prijavu na uslugu (čl. 6. (1. ) (b) GDPR-a). Ovi se podaci mogu izbrisati: brisanjem računa, korištenjem alternativne metode prijave ili izravnim kontaktom s DPO-om: e-mail: iod@esky.com.
  4. Analiza korisničkog ponašanja na web stranici
   • Google Analytics

    Ova web stranica koristi uslugu Google Analytics za analizu web stranica, koju nudi Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države. Ova usluga omogućava dodjelu podataka sa različitih uređaja Korisnikovom identifikatoru i dozvoljava analiziranje radnji koje poduzima Korisnik sa nivoa promatranih uređaja (također se koriste usluge Firebase i Optimize).

    Na zahtjev operatera web stranice, Google će koristiti ove informacije kako bi procijenio korištenje web stranice, tako da može sastaviti izveštaje o aktivnosti korisnika na web stranici i kako bi operateru web stranice pružao druge internet i usluge vezane za web stranicu. Obrada podataka u ove svrhe također je zakonito interesiranje operatera web stranice. Pravna osnova za korištenje Google analytics: član 6.1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Više informacija o uvjetima korištenja te usluge i zaštiti podataka može se pronaći na https://www.google.com/analytics/terms/ , https://policies.google.com/?hl=hr.

    Korisnik može spriječiti čuvanje kolačića tako što će odabrati odgovarajuće postavke u svom internet pregledniku. U tom slučaju Korisnik neće moći u potpunosti da koristi sve funkcije web stranice. Također možete spriječiti Google da prikuplja i obrađuje podatke koje stvaraju kolačići i podatke o vašem korištenju web stranice (uključujući IP adresu) time što ćete preuzeti i instalirati dodatak (add-on) dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Kako biste podesili kolačić za otkazivanje, molimo kliknite ovdje. Kad je reč o mobilnim uređajima, gore navedene funkcije sprovodi Firebase, prema uvjetima bliže određenim na: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads i praćenje konverzije

    Da bi se predložile usluge koje su najviše prilagođene očekivanjima Korisnika, ova web stranica koristi Google Ads sistem prikazivanja oglasa i koristi Googleovu funkcionalnost zvanu praćenje konverzije kako bi personalizirala internetske oglase na osnovu interesiranja i lokacije. Opciju IP anonimiziranja kontrolira Google Tag Manager koristeći svoje interne postavke. Ove postavke su konfigurirane tako da zakonski zahtjevano anonimiziranje radi zaštite privatnosti obuhvati IP adrese. Oglasi se prikazuju na osnovu pretraživanja na stranicama koje su dio mreže Google Display Network. Korisnik također može odabrati vrstu Googleovih oglasa koji mu se prikazuju, ili da spriječi Google oglase zasnovane na interesiranjima na strani za postavke oglasa. Takođe može da spriječi kolačiće vanjskih subjekata posebnim programom koji osigurava Network Advertising Initiative.

    Ako ne želite da primate nikakve personalizirane oglase, možete isključiti tu opciju prikazivanja oglasa preko Googleove strane za postavke oglasa

    Više informacija o tome kako Google koristi kolačiće pronaći ćete u Googleovoj politici privatnosti.

   • Hotjar

    Podaci prikupljeni i spremljeni na ovoj web stranici koriste se za optimiziranje njegovog rada. Za to se koristi tehnologija koju omogućava Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com). Ovi podaci mogu se koristiti da se kreiraju profili Korisnika pod pseudonimom. Za to se mogu koristiti i kolačići. Podaci prikupljeni Hotjar tehnologijom ne koriste se radi identifikacije identiteta Korisnika koji posjećuje ovu web stranicu i neće se kombinirati sa osobnim podacima Korisnika koji koristi pseudonim, osim ako on ne pristane na to. Korisnik može u bilo kom trenutku povući suglasnost da Hotjar prikuplja njegove podatke sa web stranica koji podržavaju ovu tehnologiju. Kako biste odrekli suglasnost, posjetite https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out i kliknite na "Disable Hotjar" („Onemogući Hotjar“) ili u svom internet pregledniku uključite "Do not Track" („Ne prati“).

   • Criteo

    Zahvaljujući Criteo tehnologiji (tvrtke Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Munchen i/ili Criteo Group, adresa: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francuska), informacije o korisničkom ponašanju vezanom za posjećivanje web stranica i preglede online sadržaja Pružatelja usluga prikuplja se u marketinške svrhe, kao i kolačići kreirani na ovim stranicama i sadržaju (samo u anonimiziranom obliku). Ovo tvrtki Criteo omogućava analizirati korisničko ponašanje vezano za posjećene web stranice i korisnicima prilikom posijete drugih web stranica prikazati korisnicima targetirane preporuke proizvoda u obliku reklamnog banera. Podaci koje je prikupio Criteo bit će korišteni samo za poboljšanje reklamnog sadržaja. Slovo "i" (informacije) može se naći na svakom prikazanom baneru. Ako korisnik pokazivačem miša klikne na njega, pojavit će mu se stranica na kojoj su objašnjeni sistem i mogućnosti deaktivacije. Klikom na opciju "opt-out" podesićete kolačić sa informacijama o deaktivaciji, čime ćete spriječiti da vam se ovaj baner nadalje prikazuje. Ovi podaci neće se koristiti ni na koji drugi način niti se prenositi vanjskim subjektima. Kako biste dobili više informacija o tvrtki Criteo i mogućnosti odbijanja anonimne analize korisničkog ponašanja vezanog za preglede web stranica, molimo posjetite https://www.criteo.com/privacy/.

   • RTB House

    Korištenjem RTB House tehnologije (koju osigurava RTB House SA, Złota 61/101, 00-819 Warsaw, Poland), informacije o Korisnikovom ponašanju u vezi sa posjećivanjem web stranica i sadržaja na internetu prikupljaju se u marketinške svrhe. Ovo tvrtki RTB House omogućava analizirati Korisnikovo ponašanje u vezi s pregledanim web stranicama i prikazivati preporuke proizvoda u obliku reklamnog banera prilikom posjete web stranici. Kada kliknete na opciju "opt-out", podešava se kolačić sa informacijama o deaktivaciji, što će spriječiti da vam se ovaj baner nadalje prikazuje. Ovi podaci neće se koristiti ni na koji drugi način niti će se prenositi vanjskim subjektima. Kako biste dobili više informacija o tvrtki RTB House i o mogućnosti otkaza anonimne analize korisničkog ponašanja koja je vezana za pretraživanje web stranica, molimo posjetite https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

   • Adara

    Koristeći tehnologiju Adara (koju pruža Adara, Inc. ("Adara"), kalifornijska korporacija, sa uredom smještenim na adresi 2625 Middlefield Road # 827, Palo Alto, CA 94306, SAD), u marketinške svrhe prikupljaju se informacije o ponašanju Korisnika u vezi sa pregledavanjem internetskih stranica i online sadržaja. To omogućava analiziranje ponašanja Korisnika vezano za pregledane internetske stranice i prikazivanje preporuke proizvoda u obliku reklamnog banera prilikom posjeta web lokacijama. Ako kliknete na “opt-out" (odjava), postavit će se kolačić za odjavu koji će spriječiti prikazivanje tog banera u budućnosti. Ovi podaci mogu se prenijeti trećim stranama. Za više informacija i mogućnost prigovora na anonimnu analizu Vašeg ponašanja prilikom pregledavanja internetskih stranica posjetite https://adara.com/privacy-promise/.

  5. Obrada plaćanja
   • Da biste izvršili plaćanje kreditnom karticom, podaci će se prenijeti na:
   • ADYEN BV,Simon Carmiggeltstraat 6-50, Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB AMSTERDAM, The Netherlands
   • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
   • ili
   • CHECKOUT LTD, sa sjedištem u 54 Portland Place, London W1B 1DY, Ujedinjeno Kraljevstvo, ovlašteno od Agencije za financijsko ponašanje (FCA) kao institucija za elektronički novac pod brojem 900816;
   • I
   • CHECKOUT TECHNOLOGY LTD, sa sjedištem adrese u Trident chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
   • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
   • Navedeni subjekti koristit će informacije za izvršavanje transakcije zaključene putem naše web stranice kako bi se omogućilo usmjeravanje transakcija prema jednom ili više meža za plaćanja, naprimjer:
    • tehnički prijem informacija u vezi sa statusom transakcija,
    • Informacije o izvještavanju, uključujući informacije koje se odnose na transakcije, naknade za usluge, refundacije, sefundove, sporove itd.,
    • Usluga tokenizacije,
    • Provjera prevare i rizičnim provljanjem.,
    • Tehnička podrška integracije.
   • Prijenos podataka koji se odnose na transakcije i kartice neophodan je za pružanje usluga platnog prometa s platnim karticama.
  6. Usluga vanjskih transakcija i Kontakt centar
   • Ako je potrebno voditi razgovore na jezicima koji nisu dostupni u vremenu koje je potrebno za učinkovitu uslugu transakcije (kao što je posebno: EN), moguće je preusmjeriti poziv vanjskom davatelju usluga Kontakt centra, tj: IGT Solutions Private Limited, a company incorporated under the laws of India having its principal place of business at Unit No. 1,Ground Floor, A Wing, Business @ Mantri Survey No. 197/2+4 to 7B, LohegaonNagar Road, Pune, Maharashtra – 411014, India. Operator Kontakt centra obrađuje podatke izvan EEP, tj. u Indiji. I obrada i prijenos podataka provode se u skladu sa sigurnosnim pravilima, tj. nakon potpisivanja ugovora o povjerenju s modelima ugovornih klauzula i u skladu s ovom Politikom privatnosti i Politikom operatora dostupnom na stranici: https://www.igtsolutions.com/policies/. Pružanje podataka je dobrovoljno, ali i neophodno za izvršenje ugovora.
  7. Anketa o zadovoljstvu uslugom
   • U slučaju da Korisnik pristane na procjenu kvalitete usluge, može biti preusmjeren na posrednički anketni alat. Alat analizira podatke koje je korisnik dao u svrhu poboljšanja kvalitete usluge. Prijenos podataka je dobrovoljan i provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti i Politikom pružatelja usluge, što je dostupno na na https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/. Prethodno spomenuti alat bilježi samo IP adresu. Nikakvi osobni ili kontaktni podaci Korisnika se ne spremaju.